espaņol | euskara

Lapitz digitala


Harremanetarako

Gurekin harremanetan jartzeko, ondorengo bideetako bat erabil dezakezu:

  • posta elektronikoa: lapitz@lapitz.com

telefonoa:

  • Digitalizazio eta Diseinu saila: 646535944
  • Internet saila: 607556920

gure helbidea

  • Ori kalea 24, atikoa.
    01010 Vitoria-Gasteiz